Güvenli Alışveriş Sistemi
Sepet

klininikdepom.com Güvenli Alışveriş Sistemi

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİ

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

1. KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi hizmeti işbu sözleşmede belirtilen ALICI ve SATICI sıfatına sahip Üye’lerin Platform’u kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde SATICI’nın ürünü ALICI’ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve ALICI tarafından KlinikDepom’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabına aktarılan ürün bedelinin hizmet bedeli ve hizmet komisyonu mahsup edilerek SATICI’nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi ALICI ve SATICI’nın sorumluluğundadır)  işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya Platform’da detayları açıklanan sistemdir.
2. Aşağıdaki hükümler, KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’ni kullanan ALICI ve SATICI sıfatına sahip olan Üye’lerin hak ve yükümlülükleri ile KlinikDepom’nın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

SATIŞ

3. KlinikDepom Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’nde, ALICI, Platform’da ilanları gösterilen SATICI’ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; Platform’un alt kapısını kullanarak yapar. SATICI’nın mal veya hizmetlerini Platform’da satışa sunması; ilan Plaform’da yayınlandığı anda başlar.
4. ALICI’nın, SATICI’ya ait ürünü Platform’dan satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir.
5. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli KlinikDepom’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabı’nda tutulmak üzere Ödeme Kuruluşu tarafından ALICI’dan tahsil edilir. Bu süreçte KlinikDepom hiçbir para transferi işleminin tarafı olmamakta ancak Ödeme kuruluşuna, ALICI’dan ödemenin SATICI hesabına geçirilmesi açık onayı, ilgili süre boyunca itiraz edilmeyerek verilen örtülü onayı veya ödemenin yapılmaması ile ilgili itirazı iletmekle yükümlü olup başka hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI KlinikDepom’nın tüm ödeme işlemlerinden, yukarıda sayılan durumları Ödeme Kuruluşuna iletmekten başka hiçbir sorumluluğu olmadığını, doğabilecek tüm ihtilaflarda husumeti Ödeme Kuruluşuna yönelteceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

PAKETLEME

6. SATICI tarafından ALICI’ya gönderisi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. SATICI, paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma veya şirket/tacire ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır. Aksi takdirde, KlinikDepom tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde SATICI, KlinikDepom’nın inisiyatifine bağlı olarak kendisine ait mağazanın süreli veya süresiz olarak kapatılabileceğini kabul eder.

KARGOLAMA

7. Platform ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra SATICI’ya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde SATICI, 2 iş günü içerisinde ürünü ALICI’nın belirttiği adrese gönderilmek üzere, SATICI tarafından klinikdepom’a bildirilen kargo firmasını seçerek ve kargo numarasını sisteme yasınyacak şekilde bilgilendirerek teslim eder. Tekraren belirtilmelidir ki. Ürünün ALICI’ya ulaştığının kargo firması tarafından SATICIYA bildirilmesinin ardından SATICI sipariş durumunu günceller, ALICI’nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde Platform’a bir bildirimde bulunmaması ve Platform’da ALICI’ya işbu sözleşme ile SATICI’nın sağladığı 7 günlük iade süreci içerisinde ALICI’nın cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli KlinikDepom tarafından belirlenen süre içerisinde SATICI’nın hesabına aktarılır.

İADE

8. ALICI’nın, ürün kendisine ulaştığından itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ürünü SATICI’ya iade etme hakkı bulunmaktadır. İşbu iade, belirtilen süre içerisinde Platform üzerinden yapılacak bir iade bildirimi kaydıyla olur. Platform’dan yapılmayan hiçbir iade başvurunda KlinikDepom’nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya görevi yoktur. İade ihbar süresinin kullanılması için Platform üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. SATICI bu süre içerisinde kendisine iade edilen ürünü geri çeviremez ve süreç içerisinde yapmış olduğu masrafları veya iade sebebiyle uğramış olduğu herhangi bir zararı ne ALICI’dan ne de KlinikDepom’dan talep edemez.
9. İşbu sözleşmede belirlenen 7 günlük iade hakkının ötesinde, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, SATICI söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını KlinikDepom’ya 2 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. ALICI’nın cayma hakkını kullandığını KlinikDepom’ya bildirmesi halinde KlinikDepom ayrıca bir inceleme ve SATICI’dan açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini ALICI’ya ödeyecek olup, söz konusu bedeller için SATICI’ya rücu edecektir.
10. SATICI tarafından ALICI’ya eksik ürün/ayıplı ürün gönderilmesi ve bu durumun ALICI tarafından KlinikDepom’ya veya SATICI’ya bildirilmesi durumunda SATICI, kendisine bildirimin yapılmasından itibaren 2 iş günü içerisinde söz konusu aykırılığı gidermekle ve ALICI’nın sipariş ettiği ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde KlinikDepom, ALICI tarafından kendisine bildirilen iade talebini onaylayarak ALICI’ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu bedeller için KlinikDepom tarafından SATICI’ya ayrıca rücu edilecektir.
11. SATICI, ALICI’dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI’ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, Platform sitesi üzerinden KlinikDepom’ya iadeyi kabul etmeme sebebini bildirmekle yükümlüdür. SATICI, ALICI’Iardan gelen iadeleri kargodan teslim almaz veya kargodan teslim alıp KlinikDepom’ya bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan ALICI’ya ürünü geri gönderirse ve bu durum ALICI tarafından KlinikDepom’ya bildirilirse; KlinikDepom ALICI’dan ürünü yeniden iade etmesini talep eder. ALICI’nın ikinci defa ürünü iade etmesine karşı SATICI ürünü kargodan teslim almaktan imtina eder ve/veya teslim alıp yeniden ALICI’ya gönderirse KlinikDepom tarafından söz konusu iade onaylanır ve ürün bedeli ALICI’ya ödenip ödenen bedel SATICI’ya rücu edilir.
12. Rücu edilecek bedeller SATICI’ya işbu sözleşme kapsamında ödenecek tüm bedeller içerisinden mahsup edilebilir. Bu kapsamda "SATICI” “KlinikDepom”yı cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin “ALICI”ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir. SATICI KlinikDepom’nın kendisine bu yönde hazırlayacağı ödeme bildirimi ve faturaya itiraz etmeyeceğin, ilk talepte herhangi bir kesinleşmiş ilama gerek kalmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATIŞIN KAPATILMASI

13. SATICI, alım talebinin kendisine ulaşmasının akabinde 2 iş günü içerisinde ürünü kargoya teslim etmez ve taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’nın sipariş ettiği ürünler ALICI’ya teslim edilmezse; "KlinikDepom”, satışı iptal etme, müşteriye hediye çeki verme, hediye çeki, tutarını SATICI’nın hesabına borç kaydetme, taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’ya ürünün teslim edilmemesi halinde ceza faturası kesme ve SATICI’nın mağazasını kapatma yetkisine ve hakkına sahiptir. KlinikDepom, SATICI’nın ALICI’ya göndermiş olduğu ürünlerin eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı olup olmadığına, ALICI’lardan SATICI’dan sipariş edilen ürünlere ilişkin gelen ürün iadelerine ve SATICI tarafından iptal edilen siparişlere ilişkin her hafta sayısal bir raporlama yapacaktır. İşbu rapora göre ALICI’lara teslim edilen eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı ürünler veya ALICI’Iardan gelen iadeler, SATICI’nın son 6 (altı) haftada yapmış olduğu satış ortalaması oranını aşarsa KlinikDepom’nın kendi inisiyatifinde olmak üzere SATICI’nın mağazası süreli veya süresiz olarak kapatılabilecektir.

BEYANLARIN ESAS ALINMASI

14. Platform, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin "SATICI” hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan ALICI ve SATICI doğrudan sorumludur. Platform’un, ürünün kargoya verilmesi veya ALICI’ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler ALICI ve SATICI tarafından doğrudan yerine getirilir.
15. ALICI ve SATICI tüm bildirimlerini Platform üzerinden belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. SATICI ve ALICI’nın Platform üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. KlinikDepom’nın, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16. ALICI ve SATICI arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla KlinikDepom, anlaşmazlığa konu ürünün bedelini KlinikDepom, ödeme kuruluşuna vereceği talimatla bloke etme hakkına sahiptir. KlinikDepom bu durumlarda işbu doküman ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. Platform, usulüne uygun olarak kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin KlinikDepom’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
17. ALICI, Platform üzerinden Platform’un alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle SATICI tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında "ALICI" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
18. ALICI, Platform üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, KlinikDepom’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu hesabına para transferi yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. ALICI, KlinikDepom’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşunun hesabına para transferlerini yaparak bedelin satıcıya aktarılması için temsilci olarak KlinikDepom’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmekte, SATICI ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde ALICI tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için KlinikDepom’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının yukarıda anlatılan sistem dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda KlinikDepom’nın, KlinikDepom Güvenli Alışveriş Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi ALICI ve SATICI’nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
19. KlinikDepom satış bedelinin ifasında ALICI’ya taksitle pazaryeri kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar KlinikDepom tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Platform’un ilgili bölümünde ALICI’ya duyurulmaktadır. ALICI taksitli ödemeye karar verir ise Platform’un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
20. ALICI, SATICI tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında KlinikDepom’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. SATICI, Platform üzerindeki satış panelinde, ürünlerini satışa arz ederken, ürün resmi, ismi, açıklaması ve ambalaj içeriği gibi bilgileri kontrol etmek, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunda ürünü satışa arz etmeden KlinikDepom’ya yazılı veya Platform üzerinden oluşturacağı bir formla ulaşarak gerekli eksiklikleri belirtip giderilmesini talep edecektir. SATICI’nın bu durumlara dikkat etmeden yapacağı satışlarda, SATICI’nın satışa arz ettiği ürünün ismi ve ambalaj içeriğindeki şekliyle ALICI’ya yollaması, bu durumdan imtina ettiği hallerde ise, ürünün belirtilen sürede yollanmamasına ilişkin hükümlerin SATICI’ya uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
21. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. SATICI Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere “Üyelik Sözleşmesi”nde belirlenen veya “Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen Platform’un ve Platform’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI, Platform’a sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, KlinikDepom’nın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan ALICI’ya söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini, ÜTS ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
22. SATICI, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde KlinikDepom’ya yapılan taleplere karşı KlinikDepom’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. SATICI, ALICI’ya ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin ALICI’ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz mevzuatı başta olmak üzere tüm mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. SATICI işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, KlinikDepom tarafından onaylanmayan kargo firmaları aracılığıyla ve Aldığı kargo barkod numarasını Platforma bildirmeden yerine getiremez.