Mesafeli Satış Sözleşmesi
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


Madde 1: Sözleşmenin Tarafları Ve Tarafların Bilgileri

1.1. Satıcı

Adı/Ticari Unvan : {Mağaza Adı}

Adres :{Mağaza Adresi}

Vergi Dairesi : {Mağaza Vergi Dairesi}

Vergi No : {Mağaza Vergi No}

KEP E-Posta : {}

Mersis No: {Mağaza Mersis No}

 1.2. Alıcı

Adı/Ticari Unvan : {Müşteri Adı}

Adres : {Müşteri Adresi}

Vergi Dairesi :

Vergi No :

E-Posta : {Müşteri E-posta}

 
Madde 2: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1.  İşbu Sözleşme kapsamında taraflar, ticari ve mesleki amaçlarla hareket ettiklerini ve yapacakları işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

2.2   İşbu sözleşme alıcının ticari gereksinim sebebiyle klinikdepom.com üst alan adlı web-sitesi veya bu mobil uygulamaları aracılığıyla (Platform) ulaştığı satıcıdan, satın aldığı Mal/Hizmetlere ilişkin satım sözleşmesidir.

2.3   İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Klinikdepom ile akdetmiş oldukları kullanıcı sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Klinikdepom’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
Madde 3: Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Temel Nitelikleri ve Fiyatı

3.1

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı

KDV Dahil Toplam Tutar

{Ürün Kodu ve Adı}
3.2

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

Kargo Ücreti

Kargo Dahil Toplam Bedel

Ödeme Şekli ve Planı
3.3

Teslimat Adresi

{Teslimat Adresi}

Teslim Edilecek Yetkili

{Müşteri Adı-Soyadı}
3.4   Sözleşme konusu mal/hizmet bedeli; tarafların Klinikdepom ile yapmış oldukları üyelik sözleşmesinin “Klinikdepom Güvenli Alışveriş Sistemi” kapsamında Alıcıdan tahsil edilerek satıcıya aktarılacaktır.
Madde 4- Malın Teslimi ve Teslim Şekli

4.1   Sözleşme Alıcı tarafından Platform üzerinden siparişin tamamlanmasıyla kurulmuş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

4.2   Alıcının belirtmiş olduğu yetkili kişilerin işbu mal/hizmeti teslim almakta başta Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği olmak üzere sair kanunlara uygun olarak yetkili kişi oldukları, Alıcı tarafından taahhüt edilmektedir ve aksi durumlarda oluşabilecek tüm maddi, manevi zararlar ve cezai müeyyideler Alıcının sorumluluğundadır.
Madde 5: Teslimat Masrafları ve İfası

5.1       Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ve satıcının belirlediği alt sipariş tutarının üzerindeyse Satıcı’ya aittir. Aksi durumda teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet; alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesinden sonra 3 iş gününde yapılmak üzere kargoya teslim edilir. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, işbu sözleşmenin kurulmasından sonra en fazla 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Madde 6: Alıcının Beyan ve Taahhütleri

6.1       Alıcı, Platform’da yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri ile işbu sözleşmede belirtilen satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcının yaptığı icap hakkında bilgi sahibi olduğunu ve buna uygun olarak sipariş verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tacir sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla Satıcıya ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi onaylamakla, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
Madde 7: Satıcının Beyan ve Taahhütleri

7.1       Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet ‘in özellikle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine ve tıbbi cihaz mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden, Cihazların imalatçısının belirlemiş olduğu ve uluslararası standartların öngördüğü koşullarda muhafaza edildiğinden, Satışı yapılan cihazların Kurum tarafından oluşturulan kayıt ve bilgi yönetim sistemine kaydedildiğinden, kullanıcı eğitimi gerektiren cihazlar için cihazın teslimi sırasında ve sonrasında sağlık meslek mensuplarına, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara veya gerçek kişilere cihazın kullanımı ile ilgili (1) bir kez eğitim vereceğinden ve bunları belgeleyeceğinden ve bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuatta kendisine yüklenilen tüm sorumlulukların yerine getirileceğinden sorumludur ve bunları gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8: Cayma Hakkı ve Ayıplı Ürün Başvuruları

8.1        ALICI’nın, ürün kendisine ulaştığından itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ürünü SATICI’ya iade etme hakkı bulunmaktadır. İşbu iade, belirtilen süre içerisinde Platform üzerinden yapılacak bir iade bildirimi kaydıyla olur. İade ihbar süresinin kullanılması için Platform üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. SATICI bu süre içerisinde kendisine iade edilen ürünü geri çeviremez ve süreç içerisinde yapmış olduğu masrafları veya iade sebebiyle uğramış olduğu herhangi bir zararı ne ALICI’dan ne de Klinikdepom’dan talep edemez.

8.2        İşbu sözleşmede belirlenen 7 günlük iade hakkının ötesinde, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, SATICI söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını Klinikdepom’a 2 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.  Söz konusu bildirimler alıcı ve satıcının Klinikdepom ile yapmış oldukları üyelik sözleşmesine binaen olup, Klinikdepom’un herhangi bir şekilde bu sözleşmenin bir tarafı olduğu şekilde yorumlanamaz.

8.3        SATICI tarafından ALICI’ya eksik ürün/ayıplı ürün gönderilmesi ve bu durumun ALICI tarafından Klinikdepom’a veya SATICI’ya bildirilmesi durumunda SATICI, kendisine bildirimin yapılmasından itibaren 2 iş günü içerisinde söz konusu aykırılığı gidermekle ve ALICI’nın sipariş ettiği ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak göndermekle yükümlüdür.

8.4        SATICI, ALICI’dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI’ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, Platform sitesi üzerinden Klinikdepom’a iadeyi kabul etmeme sebebini bildirmekle yükümlüdür.

8.5        Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

8.6        Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Madde 9: Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

9.1        Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
Madde 10: Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

10.1      İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın ve Klinikdepom’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
Madde 11: Anlaşmazlıkların Çözümü

11.1     Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 12: Yürürlük

12.1      12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 04.12.2021 22:14:35 tarihinde, Alıcının Platform’da siparişini tamamlayarak elektronik olarak bu sözleşmeye Platform üzerinden onay vermesiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Onaylanma Tarihi :

{Onaylanma Tarihi}

IP Adresi :

{IP Adresi}

Onay Kodu :

{Onay Kodu}